Archive

Weder – noch

Německé spojení weder – noch znamená v češtině ani, ani. Tyto dvě souřadící spojky použijeme ve větě, v níž vyjadřujeme zápor nebo negaci dvou a více slov, dvou skupin slov nebo částím vět. Jak jsem uvedl výše, weder-noch použijeme při

Read More