Archive

Silná slovesa – perfektum a préteritum

Seznam důležitých nepravidelných sloves a jejich perfektum a préteritum: Více informací o minulém času najdete ZDE.

Read More

Gramatické pojmy

die Abkürzung – zkratka das Adjektiv – přídavné jméno das Adverb – příslovce das Aktiv – činný rod das Alphabet – abeceda die Aussprache – výslovnost der bestimmte Artikel – určitý člen der unbestimmte Artikel – neurčitý člen die Deklination

Read More