Archive

entweder – oder

Párová spojka „entweder – oder“ znamená v němčině českému „buď – nebo“. Mezi větami, tedy před spojkou oder čárku nepíšeme. Čárku lze před oder vložit, pokud se podměty v obou větách neshodují. Entweder machst du die Hausaufgabe, oder ich gebe

Read More

Es gibt

Pomocí vazby es gibt se v němčině vyjadřuje skutečnost, že něco: je, existuje, vyskytuje se. Vazbu použijeme v případě, kdy se chystáme popsat nějakou obecnou existenci, která se vyskytuje (nebo nevyskytuje) bez ohledu na daný moment. Na co při používání

Read More