Archive

Osobní vlastnosti

ausgebrannt – vyhořelý (člověk) ausgeruht – odpočinutý behilflich – nápomocný begeistert – nadšený bereitwilig – ochotný dankbar – vděčný dickköpfig – tvrdohlavý diszipliniert – disciplinovaný ehrlich – pravdomluvný eifersüchtig – žárlivý eifrig – pilný eigensüchtig – sobecký einfühlsam – vnímavý

Read More