Březen 2022

Německá gramatika online test

Doplňování sloves pro začátečníky (A1)

Vepište správné sloveso ve správném tvaru. Nevkládejte mezery před nebo za napsané slovo, systém by pak vyhodnotil odpověď jako nesprávnou. 1. Ich __________ das Gymnasium. 2. Meine Freunde ____________ Jan und Petra. (Moji kamarádi se jmenují.) 3. Wir ___________ oft Ausflüge in die Berge. 4. Ich __________ nicht gern fern. 5. Jan und Petra _________ …

Doplňování sloves pro začátečníky (A1) Pokračovat ve čtení »

Microsoft Excel Funkce v Němčině - práce se sadou Microsoft Office v němčině nemusí být snaddné. Seznam funkcí v češtině a němčině.

Excelovské funkce v němčině

Také jste se dostali do situace, že musíte pracovat na německém počítači a Microsoft Excel a všechny jeho funkce jsou také v němčině? Hledat význam funkcí je dost zdlouhavý a nepraktický proces. A proto vám přináším seznam nejpoužívanějších funkcí a jejich německé názvy.

Přejít nahoru