Časování sloves (A1)

Tento test je zaměřen na základní znalosti časování německých sloves. Napište do políčka správnou odpověď.

Pro správné vyhodnocení dbejte na následující:
– pokud je doplňované slovo na začátku věty, napište jej s velkým písmenem
– před ani za slovo nepište mezery nebo jiné znaky

1. In Tschechien _______ man Bier. (trinken)

2. Ich _______, es ist sehr wichtig. (denken)

3. Was _______ ihr?

4. Wir _______ die Situation ähnlich. (sehen)

5. Meine Tante _______ sehr gern.

6. Morgen ________ wir einen Test. (schreiben)

7. _______ ihr auch bald um? (ziehen)

8. Peter und Pavel _______ aus Polen. (kommen)


Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Přejít nahoru