Doplňování sloves pro začátečníky (A1)

Doplňování sloves pro začátečníky (A1)

Doplňování sloves pro začátečníky (A1)

od 13. 3. 2022 0 komentářů

Vepište správné sloveso ve správném tvaru. Nevkládejte mezery před nebo za napsané slovo, systém by pak vyhodnotil odpověď jako nesprávnou.

1. Ich __________ nicht gern fern.

2.

Jan und Petra _________ gern Musik.

3.

Ich _________ 20 Jahre alt.

4.

Ich  ________ Ondrej.

5.

Ich _________ aus Brno. (Pocházím z Brna)

6.

Ich __________ immer ein Buch.

7.

Wir ___________ oft Ausflüge in die Berge.

8.

Ich __________ das Gymnasium.

9. Ich ________ in Prag. (bydlím v Praze)

10.

Meine Freunde ____________ Jan und Petra. (Moji kamarádi se jmenují.)

11.

Ich __________ gern Gitarre.


A1

Zatím bez komentářů

Vložte komentář!

Zatím nebyl vložen žádný komentář

You can be the one to start a conversation.

Vaše data jsou v bezpečí!Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Ani ostatní data nebudou sdílena s 3. osobami.