je – desto

Spojení je – desto lze do českého jazyka přeložit jako čím…, tím…. Kromě je – desto je možné se setkat i se spojením je – umso. Oba výrazy jsou identické a zaměnitelné.

Je – desto je možné použít jak s přísudkem, tak ve zkrácené podobě bez přísudku. Pokud bychom hovořili o zkrácené formě, měli bychom na mysli:

Je günstiger der Preis, desto besser die Bedingungen.
Je früher, desto besser.

Slovosled

Při použití je – desto mluvíme o souvětí dvou vět. Je důležité myslet na to, že slovosledy obou vět se řídí rozdílnými pravidly.

Je mehr ich laufen werde, desto gesünder werde ich.

Je höher die Preise steigen, desto weniger Produkte kann ich kaufen.

  • po „je“ se ve větě použije slovosled typický pro vedlejší věty
  • ve větě s „desto“ se použije nepřímý slovosled věty oznamovací


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *