Sloveso haben – základní test (A1)

V tomto základním testu si procvičíte základní sloveso německé gramatiky – sloveso haben. Bez této základní znalosti se neobejdete v dalších látkách němčiny – například minulý čas v perfektu se opírá právě o sloveso haben nebo také sein.

1. Herr Müller, Sie _________ einen sehr schönen Hund.

 
 
 
 

2. ________ wir alles, was wir brauchen?

 
 
 
 

3. ______ du Hunger?

 
 
 
 

4. Der Tisch _________ vier Beine.

 
 
 
 

5. Meine Familie ________ eine lange Geschichte.