Sloveso haben – základní test (A1)

V tomto základním testu si procvičíte základní sloveso německé gramatiky – sloveso haben. Bez této základní znalosti se neobejdete v dalších látkách němčiny – například minulý čas v perfektu se opírá právě o sloveso haben nebo také sein.

1. ________ wir alles, was wir brauchen?

 
 
 
 

2. Alle meine Freunde _________ Probleme.

 
 
 
 

3. Ich ________ keine Zeit dafür.

 
 
 
 

4. Wie viele Kinder ________ Sie?

 
 
 
 

5. Peter und Pavel ________ vier Äpfel.