Sloveso sein – základní test (A1)

V tomto základním testu si procvičíte základní sloveso německé gramatiky – sloveso sein. Bez této základní znalosti se neobejdete v dalších látkách němčiny – například minulý čas v perfektu se opírá právě o sloveso sein a také haben.

1. Meine Eltern ________ stolz auf mich.

 
 
 
 

2. Ich _______ müde.

 
 
 
 

3. Das _______  Michaela. Sie und ihr Mann _______ beide Ärtzte.

 
 
 
 

4. Frau Müller, ________ Sie mit der Unterkunft zufrieden?

 
 
 
 

5. Janina und Pavel ________ meine Freunde.