Sloveso sein – základní test (A1)

V tomto základním testu si procvičíte základní sloveso německé gramatiky – sloveso sein. Bez této základní znalosti se neobejdete v dalších látkách němčiny – například minulý čas v perfektu se opírá právě o sloveso sein a také haben.

1. Was ______ dein Vater vom Beruf?

 
 
 
 

2. Ich _______ 20 Jahre alt.

 
 
 
 

3. Frau Müller, ________ Sie mit der Unterkunft zufrieden?

 
 
 
 

4. Janina und Pavel ________ meine Freunde.

 
 
 
 

5. Janina und Kerstin, wo _______ ihr?