Direkt Neu 1 Učebnice a Pracovní Sešit S Audio CD a Výtah Z Cvičebnice

439.00

Balíček obsahuje: Učebnice Direkt neu 1, pracovní sešit, 2CD + cvičebnice německé gramatiky

Popis

Direkt neu 1 učebnice s pracovním sešitem a 2CDDirekt NEU vychází z původního vydání, studenti naleznou od prvního dílu cílenou přípravu na novou maturitu a budou rovnoměrně rozvíjet v rozmanitých cvičeních všechny jazykové dovednosti. Zároveň však přepracované vydání vychází z požadavků vyučujících němčiny a jejich studentů, které jsme získali na seminářích, z dotazníků a při osobním nebo emailovém kontaktu. Respektuje požadavky současného českého studenta a vyučujícího, který chce zvládnout požadavky nové maturity a referenčního rámce, zároveň však vychází z individuálního přístupu k českému středoškolskému studentovi.

Kromě důrazu na komunikaci, který patří k výhodám učebnice, nabídne nové vydání i systematicky zpracovanou gramatiku. Gramatika byla upravena, aby odpovídala potřebám českého studenta. Je představena v komplexnějších celcích (např. jednotné a množné číslo najednou, předložky s konkrétním pádem pohromadě apod.). Na konci knihy je zařazen souhrnný přehled probrané gramatiky v tabulkách. Vedle závěrečného přehledu Blitz Grammatik se objeví nová strana s cvičeními na každý probraný gramatický jev. Lekci nového Direktu uzavírá strana Jetzt bist du dran!. Jedná se o projekt, při kterém studenti využijí probranou látku v praxi při vyhledávání dalších informací na internetu, zapojí znalosti z jiných předmětů apod.

Nový Direkt je také bohatší o poslechová cvičení, fonetiku, moderní fotky a texty na aktuální témata. Abi- rámečky byly aktualizovány přesně dle požadavků státní maturity

Balíček obsahuje: Učebnice Direkt neu 1, pracovní sešit, 2CD + cvičebnice německé gramatiky