Němčina Deutsch mit Max A1/díl 1

Popis

Pracovní sešit s důkladnou kontrastivní prezentací probraného gramatického učiva a vloženým přehledem gramatiky.