Němčina pro samouky a pro jazykové kurzy + CD

Moderně koncipovaná učebnice, abyste porozuměli hlavním myšlenkám ústního projevu o běžných tématech každodenního života.

Popis

Moderně koncipovaná učebnice, se kterou zvládnete jazyk na takové úrovni, aby ste porozuměli hlavním myšlenkám ústního projevu o běžných tématech každodenního života. Výběr tematiky a způsob jejího zpracování respektuje potřeby studujících.

Texty a dialogy jsou živým obrazem reálných materiálů a situací, se kterými se můžete běžně setkat. Gramatika se všeobecně považuje za nejnudnější část učení se jazykům. Tvoří však kostru jazyka, bez které by jeho systém nefungoval.

V učebnici se vysvětlování gramatiky omezuje na nutné minimum a její zvládnutí podporuje přiměřené procvičování jevů. V této prakticky zaměřené učebnici navíc najdete ukázky jak napsat dopis, objednávku, fakturu, objednat si pobyt v hotelu nebo porozumět pokynům v letadle, v inzerátu apod. Získáte z nich daleko více než jen porozumění lexikálním a gramatickým jevům. Po osvojení si patnácti lekcí učebnice se nečekaně rozšíří váš obzor, možnosti, ale i sebevědomí.

Učebnice splňuje všechna náročná kritéria Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Využívá nejmodernější poznatky didaktiky samostudia a sebehodnocení a nejefektivnějším způsobem vede k vyšší jazykové kompetentnosti, kterou vyžaduje současná praxe.