Studio 21 A1 – UČ + PS + mp3

Popis

Studio 21 je třídílná moderní učebnice němčiny pro studenty jazykových a středních škol. Je vhodná pro přípravu studentů k maturitní zkoušce na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Učebnice studio 21 se vyznačuje:

  • unikátní metodou pro nácvik gramatiky v komunikačních situacích
  • přehlednou gramatikou s českým výkladem
  • motivujícími texty na pozadí německy mluvícího prostředí (integrované reálie)
  • systematickým nácvikem slovní zásoby v kontextu
  • velkým důrazem na výslovnost s bohatou nabídkou poslechových cvičení

K TIŠTĚNÉ UČEBNICI OBDRŽÍTE ZDARMA:

  • interaktivní učebnici s více než 250 i-cvičeními, veškerými audionahrávkami, videi…
  • integrovaný pracovní sešit
  • mp3 nahrávky k procvičovací částiPoukaz na i-učebnici najdete na první straně obálky v tištěné učebnici.