Tag: gramatika


 • Gramatické pojmy

  die Abkürzung – zkratka das Adjektiv – přídavné jméno das Adverb – příslovce das Aktiv – činný rod das Alphabet – abeceda die Aussprache – výslovnost der bestimmte Artikel – […]

 • Indem

  Německá spojka indem odpovídá v češtině spojení tím, že nebo tak, že. Spojka indem spojuje dvě věty, větu hlavní a větu vysvětlující způsob uskutečnění. Slovosled Po spojce indem se vždy […]

 • um – zu

  Vazba um-zu v češtině odpovídá spojce aby. Významu českému aby odpovídá kromě um-zu také spojka damit. Jaký je rozdíl mezi um-zu a damit? Spojku um-zu můžeme použít pouze v případě, […]

 • Weil

  Německá spojka “weil” odpovídá českému “protože”. Kromě weil můžeme pro vyjádření českého “protože” použít spojku “da” nebo také denn. Ve větě se spojkou weil následuje vždy slovosled věty vedlejší. Jako […]

 • Obwohl

  Německá spojka „obwohl“ odpovídá českým spojkám ačkoli, přestože, třebaže. Ve větě pak použijeme slovosled věty vedlejší. Příklady použití spojky obwohl: Věta oznamovací: Du musst dich konzentrieren, obwohl dich etwas stört. […]

 • je – desto

  Spojení je – desto lze do českého jazyka přeložit jako čím…, tím…. Kromě je – desto je možné se setkat i se spojením je – umso. Oba výrazy jsou identické […]