Tag "indem"

Spojka indem

Německá spojka indem odpovídá v češtině spojení tím, že nebo tak, že. Spojka indem spojuje dvě věty, větu hlavní a větu vysvětlující způsob uskutečnění. Slovosled Po spojce indem se vždy použije slovosled věty vedlejší, kdy je sloveso umístěno na konec

Read More