Tag "slovesa"

Leihen vs sich leihen (půjčit x půjčit si)

Slovíčko leihen znamená v překladu do češtiny půjčit. Toto slovíčko může mít v němčině dvojí význam – je třeba dávat si pozor na přítomnost zvratného zájmene. Leihen a sich leihen – význam a příklady j-m etwas leihen – půjčit někomu

Read More

Silná slovesa – perfektum a préteritum

Seznam důležitých nepravidelných sloves a jejich perfektum a préteritum: Více informací o minulém času najdete ZDE.

Read More