Tag: spojka


 • als ob

  Spojka als ob spojuje dvě věty, kdy druhá věta doplňuje význam první věty hypotetickým srovnání. Als ob lze do češtiny přeložit jako „jako kdyby“ nebo „jakoby“. Als ob použijeme například […]

 • Deshalb

  Německé příslovce „deshalb“ odpovídá v překladu do češtiny „proto“ nebo „z tohoto důvodu“. Slovosled ve větě po deshalb Podobně jako u příslovcí außerdem, daher, darum, deswegen, sonst a trotzdem následuje […]

 • Deswegen

  Spojka deswegen odpovídá české spojce „proto“. Tato spojka pojí dvě věty, kdy výsledkem jedné věty je důsledek vyjádřený větou druhou (právě spojkou deswegen). Slovosled po spojce deswegen Podobně jako u […]

 • Spojka damit

  Německá spojka damit odpovídá, stejně jako um-zu, českému „aby“. Ich muss ihn einladen, damit er uns die Geschichte erzählt.Wir sollen noch mit Frau Müller sprechen, damit wir alle Nachbarn kennenlernen.Meine […]

 • Indem

  Německá spojka indem odpovídá v češtině spojení tím, že nebo tak, že. Spojka indem spojuje dvě věty, větu hlavní a větu vysvětlující způsob uskutečnění. Slovosled Po spojce indem se vždy […]

 • um – zu

  Vazba um-zu v češtině odpovídá spojce aby. Významu českému aby odpovídá kromě um-zu také spojka damit. Jaký je rozdíl mezi um-zu a damit? Spojku um-zu můžeme použít pouze v případě, […]

 • Weil

  Německá spojka “weil” odpovídá českému “protože”. Kromě weil můžeme pro vyjádření českého “protože” použít spojku “da” nebo také denn. Ve větě se spojkou weil následuje vždy slovosled věty vedlejší. Jako […]

 • Obwohl

  Německá spojka „obwohl“ odpovídá českým spojkám ačkoli, přestože, třebaže. Ve větě pak použijeme slovosled věty vedlejší. Příklady použití spojky obwohl: Věta oznamovací: Du musst dich konzentrieren, obwohl dich etwas stört. […]