Číslovky, měrné jednotky, čas

Na této stránce najdete:

Číslovky

0 – null 
1 – eins 
2 – zwei 
3 – drei 
4 – vier 
5 – fünf 
6 – sechs 

7 – sieben 
8 – acht 
9 – neun 
10 – zehn 
11 – elf 
12 – zwölf

Číslovky 13-19 jsou tvořeny spojením číslovka (1-9) + zehn.

Při používání těchto číslovek je nutné pamatovat na číslovky 16 a 17. U těchto dvou číslovek dojde ke zkrácení ze sieben –> siebzehn a sechs –> sechzehn. Jako mnemotechnickou pomůcku lze použít fakt, že číslovky 1-9 musejí mít při spojení s zehn maximálně 4 písmena.

13 – dreizehn 
14 – vierzehn 
15 – fünfzehn 
16 – sechzehn (sechs –> sech-) 

17 – siebzehn (sieben –> sieb-) 
18 – achtzehn 
19 – neunzehn

Číslovky na 20 jsou tvořeny “číslovka 1-9”+und+desítková číslovka. U číslovek 1-9 se zkracuje pouze eins- na ein-.

21 – einundzwanzig 
22 – zweiundzwanzig 
23 – dreiundzwanzig 
24 – vierundzwanzig 
25 – fünfundzwanzig 

26 – sechsundzwanzig 
27 – siebenundzwanzig 
28 – achtundzwanzig 
29 – neunundzwanzig

30 – dreißig 
40 – vierzig 
50 – fünfzig 
60 – sechszig 

70 – siebzig 
80 – achtzig 
90 – neunzig

100 – hundert 
1 000 – tausend 
1 000 000 – eine Million | 8 Millionen
1 000 000 000 – eine Milliarde |8 Milliarde

Řadové číslovky

Řadové číslovky (druhý, čtvrtý…) se tvoří přidáním koncovek -t, nebo -st k základním číslovkám. Řadové číslovky se používají zpravidla ve spojení s členem určitým a skloňují se stejně jako přídavná jména po členu určitém.

  • od 1-19 se k číslovce přidá koncovka -t
    • der: zweite, dritte, zehnte. dreizehnte, fünfzehnte
  • od 20+ se k číslovce přidá koncovka -st
    • die: dreißigste, einundvierzigste, tausendste

Výjimky: das erste (první), dritte, siebte, achte.

Početní operace německy

  • sčítat – addieren, zusammenzählen, zusammenziehen
  • odčítat – abziehen, abrechnen
  • dělit – dividieren, teilen
  • násobit – multiplizieren, malnehmen

5 x 5 = 25 – fünf mal fünf ist fünfundzwanzig

25 : 5 = 5 – fünfundzwanzig durch fünf ist fünf

5 + 8 = 13 fünf plus acht ist dreizehn

15 – 4 = 11 fünfzehn minus vier ist elf

Často se lze setkat s předložkami se 2. pádemabzüglich (po odečtení) a zuzüglich, zkráceně zzgl. (po přičtení, se započítáním).

Ostatní číslovky a slovní zásoba

niemand / keinnikdo / žádný die Hälfte polovina
die wenigsten / fast niemand / nur sehr wenigevelmi málo, jednotky (lidí), skoro nikdoüber die Hälfte / mehr als die Hälftevíce než polovina
wenige / einigemálo, několik, nemnohovielemnoho
ein Viertelčtvrtina / 25 %fast alle / die meistenskoro všichni
knapp die Hälfteskoro polovinaallevšichni

Dny v týdnu

Dny v týdnu jsou vždy s mužského rodu, a proto vždy s členem DER. Chceme-li říci v pondělí, v úterý nebo v tento den – vždy použijeme předložku „an“ –> an dem Montag -> am Montag, am Dienstag, an diesem Tag…

Montag – pondělí
Dienstag – úterý
Mittwoch – středa
Donnerstag – čtvrtek

Freitag – pátek
Samstag – sobota
Sonntag – neděle
das Wochenende – víkend

v sobotu – am Samstag 
o víkendu – am Wochenende 
každou středu – jeden Mittwoch

Měsíce a roční období

Všechny měsíce i roční období jsou v němčině vždy mužského rodu s členem der.

Januar – leden
Februar – únor
März – březen
April – duben
Mai – květen
Juni – červen

Juli – červenec
August – srpen
September – září
Oktober – říjen
November – listopad
Dezmeber – prosinec

Frühling – jaro
Sommer – léto
Herbst – podzim
Winter – zima

Při vyjádření v lednu, v únoru, na podzim, v zimě – vždy se použije předložka in. Po spojení předložky in a členu dem se používá častější forma – „im“

in dem Januar = im Januar
in dem Februar = im Februar
in dem Sommer = im Sommer

Ich bin am 25. Januar 1990 geboren.
November 1991 – am achten November 19

Roky

dieses Jahr (in diesem Jahr) – tento rok
letztes Jahr (im letzten / vorherigen Jahr) – v minulém roce
nächstes Jahr (im nächsten Jahr) – příští rok

Hodiny

8:00 – Es ist 8 Uhr. / Es ist 8. 
8:05 – Es ist 5 Minuten nach 8 (Uhr). / Es ist 8 Uhr 5 Minuten. 
8:15 – Es ist (ein) Viertel nach 8. / Es ist 8 (Uhr) 15 Minuten. 
8:25 – Es ist 5 Minuten vor halb 9 (Uhr). / Es ist 8 Uhr 25 (Minuten). 
8:30 – Es ist halb 9 (Uhr). / Es ist 8 Uhr 30 Minuten. 
8:35 – Es ist 5 Minuten nach halb 9 (Uhr). 
8:45 – Es ist ein Viertel vor 9 (Uhr). / Es ist 8 Uhr 45 (Minuten). 
8:55 – Es ist 5 Minuten vor 9 (Uhr). / Es ist 5 vor 9.


Měrné jednotky

Měrné jednotky metr nebo litr mohou být buď středního nebo mužského rodu. Gram je naopak pouze rodu středního.

1 m – 1 Meter 
1 cm – 1 Zentimeter 
1 mm – 1 Millimeter

1 l – 1 Liter 
1 ml – 1 Millimeter

1 kg – 1 Kilogramm 
1 g – 1 Gramm

1 m2 – 1 Quadratmeter

1m3 – 1 Kubikmeter

Může se hodit:

Ich bin 1 Meter (und) achundsiebzig (Zentimeter) groß. – Měřím 1 metr a 88 cm.
Ich wiege 88 Kilo. – Vážím 88 kg.