Číslovky, měrné jednotky, čas

Číslovky

 • 0 – null 
 • 1 – eins 
 • 2 – zwei 
 • 3 – drei 
 • 4 – vier 
 • 5 – fünf 
 • 6 – sechs 
 • 7 – sieben 
 • 8 – acht 
 • 9 – neun 
 • 10 – zehn 
 • 11 – elf 
 • 12 – zwölf

Číslovky 13-19 jsou tvořeny spojením číslovka (1-9) + zehn.

Při používání těchto číslovek je nutné pamatovat na číslovky 16 a 17. U těchto dvou číslovek dojde ke zkrácení ze sieben –> siebzehn a sechs –> sechzehn. Jako mnemotechnickou pomůcku lze použít fakt, že číslovky 1-9 musejí mít při spojení s zehn maximálně 4 písmena.

 • 13 – dreizehn 
 • 14 – vierzehn 
 • 15 – fünfzehn 
 • 16 – sechzehn (sechs –> sech-)
 • 17 – siebzehn (sieben –> sieb-)
 • 18 – achtzehn 
 • 19 – neunzehn

Číslovky nad 20 jsou tvořeny “číslovka 1-9”+und+desítková číslovka. U číslovek 1-9 se zkracuje pouze eins- na ein-.

 • 21 – einundzwanzig 
 • 22 – zweiundzwanzig 
 • 23 – dreiundzwanzig 
 • 24 – vierundzwanzig 
 • 25 – fünfundzwanzig 
 • 26 – sechsundzwanzig 
 • 27 – siebenundzwanzig 
 • 28 – achtundzwanzig 
 • 29 – neunundzwanzig
 • 30 – dreißig 
 • 40 – vierzig 
 • 50 – fünfzig 
 • 60 – sechszig 
 • 70 – siebzig 
 • 80 – achtzig 
 • 90 – neunzig
 • 100 – hundert 
 • 1 000 – tausend 
 • 1 000 000 – eine Million | 8 Millionen
 • 1 000 000 000 – eine Milliarde |8 Milliarde

Řadové číslovky

Řadové číslovky (druhý, čtvrtý…) se tvoří přidáním koncovek -t, nebo -st k základním číslovkám. Řadové číslovky se používají zpravidla ve spojení s členem určitým a skloňují se stejně jako přídavná jména po členu určitém.

 • od 1-19 se k číslovce přidá koncovka -t
  • der, die, das: zweite, dritte, zehnte. dreizehnte, fünfzehnte
 • od 20+ se k číslovce přidá koncovka -st
  • der, die, das: dreißigste, einundvierzigste, tausendste

Výjimky: der, die, das: erste (první), dritte, siebte, achte.


Početní operace německy

 • sčítat – addieren, zusammenzählen, zusammenziehen
 • odčítat – abziehen, abrechnen
 • dělit – dividieren, teilen
 • násobit – multiplizieren, malnehmen

5 x 5 = 25 – fünf mal fünf ist fünfundzwanzig

25 : 5 = 5 – fünfundzwanzig durch fünf ist fünf

5 + 8 = 13 fünf plus acht ist dreizehn

15 – 4 = 11 fünfzehn minus vier ist elf

Často se lze setkat s předložkami se 2. pádem – abzüglich (po odečtení) a zuzüglich, zkráceně zzgl. (po přičtení, se započítáním).


Ostatní číslovky a slovní zásoba

niemand / keinnikdo / žádnýdie Hälftepolovina
die wenigsten / fast niemand / nur sehr wenigevelmi málo, jednotky (lidí), skoro nikdoüber die Hälfte / mehr als die Hälftevíce než polovina
wenige / einigemálo, několik, nemnohovielemnoho
ein Viertelčtvrtina / 25 %fast alle / die meistenskoro všichni
knapp die Hälfteskoro polovinaallevšichni
das Dutzendtucet

Dny v týdnu

Dny v týdnu jsou vždy s mužského rodu, a proto vždy s členem DER. Chceme-li říci v pondělí, v úterý nebo v tento den – vždy použijeme předložku „an“ –> an dem Montag -> am Montag, am Dienstag, an diesem Tag…

 • Montag – pondělí
 • Dienstag – úterý
 • Mittwoch – středa
 • Donnerstag – čtvrtek
 • Freitag – pátek
 • Samstag – sobota
 • Sonntag – neděle
 • das Wochenende – víkend

v sobotu – am Samstag 
o víkendu – am Wochenende 
každou středu – jeden Mittwoch


Kalendářní a časové údaje v němčině

Všechny měsíce i roční období jsou v němčině vždy mužského rodu s členem der.

Měsíce v němčině

 • Januar – leden
 • Februar – únor
 • März – březen
 • April – duben
 • Mai – květen
 • Juni – červen
 • Juli – červenec
 • August – srpen
 • September – září
 • Oktober – říjen
 • November – listopad
 • Dezmeber – prosinec

Při vyjádření v lednu, v únoru, na podzim, v zimě – vždy se použije předložka in. Po spojení předložky in a členu dem se používá častější forma – „im“

in dem Januar = im Januar
in dem Februar = im Februar
in dem Sommer = im Sommer

Ich bin am 25. Januar 1990 geboren.
8. November 1991 – am achten November 1991

Tip: Jak říci ve druhé polovině června? In der zweiten Junihälfte

Roční období německy

 • Frühling – jaro
 • Sommer – léto
 • Herbst – podzim
 • Winter – zima

Roky

dieses Jahr (in diesem Jahr) – tento rok
letztes Jahr (im letzten / vorherigen Jahr) – v minulém roce
nächstes Jahr (im nächsten Jahr) – příští rok


Hodiny

8:00 – Es ist 8 Uhr. / Es ist 8. 
8:05 – Es ist 5 Minuten nach 8 (Uhr). / Es ist 8 Uhr 5 Minuten. 
8:15 – Es ist (ein) Viertel nach 8. / Es ist 8 (Uhr) 15 Minuten. 
8:25 – Es ist 5 Minuten vor halb 9 (Uhr). / Es ist 8 Uhr 25 (Minuten). 
8:30 – Es ist halb 9 (Uhr). / Es ist 8 Uhr 30 Minuten. 
8:35 – Es ist 5 Minuten nach halb 9 (Uhr). 
8:45 – Es ist ein Viertel vor 9 (Uhr). / Es ist 8 Uhr 45 (Minuten). 
8:55 – Es ist 5 Minuten vor 9 (Uhr). / Es ist 5 vor 9.


Měrné jednotky

Měrné jednotky metr nebo litr mohou být buď středního nebo mužského rodu. Gram je naopak pouze rodu středního.

1 m – 1 Meter 
1 cm – 1 Zentimeter 
1 mm – 1 Millimeter

1 l – 1 Liter 
1 ml – 1 Millimeter

1 kg – 1 Kilogramm 
1 g – 1 Gramm

1 m2 – 1 Quadratmeter

1m3 – 1 Kubikmeter

Může se hodit:

Ich bin 1 Meter (und) achundsiebzig (Zentimeter) groß. – Měřím 1 metr a 88 cm.
Ich wiege 88 Kilo. – Vážím 88 kg.

Přejít nahoru