Slovosled v německém jazyce


Slovosled v oznamovacích větách

V oznamovacích větách se nachází sloveso (nebo pomocné sloveso) vždy na 2. pozici ve větěPodle pozice podmětu se dále rozlišuje mezi přímým a nepřímým slovosledem ve větě oznamovací.

Přímý slovosled ve větě oznamovací

O přímý slovosled v oznamovací větě se jedná v okamžiku, kdy je podmět uveden na 1. pozici ve větě.

Podmět –> (část) přísudek –> příslovečné určení (času, místa), předmět apod.

Ich lebe in Prag.
Deine Eltern sind wirklich sehr nett.
Meine Mutter liest ein Buch.


Nepřímý slovosled v větě oznamovací

O nepřímý slovosled v oznamovací větě se jedná v případě, kdy podmět je umístěn za přísudkem na 3. pozici ve větě a příslovečné určení (času) nebo předmět je na první pozici.

příslovečné určení (času, místa), předmět apod. –> (část) přísudek –> Podmět

In Deutschland habe ich viele Freunde.
Dank meiner Mutter sind viele Leute zufrieden.
Am Sonntag machen wir einen Ausflug.


Slovosled ve vedlejších větách

Slovosled vedlejších vět je specifický a možná ze začátku může dělat někomu problémy. Pokud můžete, věnujte právě vedlejším větám pozornost, abyste slovosled dodržovali od samého začátku. Špatný zvyk se v tomto případě vytvoří snadno a rychle a obtížně se jej pak zbavuje.

(často) spojka –> podmět –> předmět, příslovečné určení (místa, času) etc –> přísudek

Ich entschuldige mich bei Dir, weil ich zu spät gekommen bin. 
Obwohl ich meine Hausaufgaben gemacht habe, ist meine Mutter nicht zufrieden. 
Mach einfach alles, was du magst.


Slovosled ve větě tázací

Při tvoření tázacích vět je velmi důležitá pozice podmětu a přísudku, kdy přísudek (nebo jeho část) stojí vždy před podmětem.

Tázací věta může být postavena způsobem, kdy je sloveso na začátku věty nebo na začátku může stát tázací zájmena nebo příslovce.

 • Wer ist das?
  • „Wer“ – tázací zájmeno stojí na začátku věty, „ist“ je v této větě přísudek
 • Kommt Anna auch mit?
  • slovosled tázací věty, v níže se nachází sloveso s odlučitelnou předponou, si představíme na slovesu „mitkommen“. Sloveso bez předpony „kommen“ stojí na začátku věty a odlučitelná předpona „mit“ se přesouvá na poslední pozici ve větě. Podmět „Anna“ stojí ve větě za slovesem (přísudkem) kommen
 • Wie viel Stunden schlafen Hünde?
 • Hat er in Prag studiert?
  • tázací věta v minulém čase, kdy „hat studiert“ je přísudek a „er“ podmět. Pomocné sloveso haben resp. sein stojí na začátku tázací věty a plnovýznamové sloveso studieren se přesouvá na poslední pozici v tázací větě

Slovosled TeKaMoLo

Nyní víme, kam patří ve větě podmět a přísudek. Jak ale poskládat zbytek věty? K tomu nám pomůže pomůcka TeKaMoLo.

Věta v Němčině by měla mít tuto skladbu:

 • Podmět
 • Přísudek
 • + TeKaMoLo

TE – Temporal – Wann? – gestern
KA – Kausal – Warum? – aus Langeweile
MO – Modal – wie – spontan
LO – Lokal – wo? wohin? – ins Kino

Věta podle výše uvedeného schématu by měla tuto podobu:

 • Ich bin gestern aus Langeweile spontan ins Kino gegangen.

Podmět + přísudek (sloveso) + temporal(wann) + kausal(warum) + modal(wie) + lokal(wo, wohin) (+ sloveso)


TeKaMoLo s Dativem (3.p.) a Akkusativem (4.p.)

Výše jsme si ukázali slovosled na jednoduché větě. Jak by ale věta vypadal, pokud přidáme Dativ a Akkusativ?

Podmět + přísudek + Dativ + temporal(wann) + kausal(warum) + modal(wie) + Akkusativ + lokal(wo,wohin) (+sloveso)

 • Ich habe dir gerstern wegen dem Projekt dringend ein Dokument in deine Arbeit gebracht, du warst aber nich im Haus.

Co je co ve výše uvedeném příkladu?

 • dir – Dativ
 • gestern – Temporal (wann)
 • wegen dem Projekt – kausal (warum)
 • dringend – modal (wie)
 • ein Dokument – Akkusativ
 • in die Arbeit – lokal (wo, wohin)

Slovosled Dativu a Akkusativu ve větě (slovosled objektů)

Ve výše uvedeném TeKaMoLo příkladu jsme si ukázali, že Dativ byl ve větě před Akkusativem. Ne vždy je tomu ale tak. Výjimky si ukážeme na jedné větě:

 • Ich sage meinem Vater die Geschischte.
  • V této základní větě stojí Dativ (meinem Vater) před Akkusativem (die Geschichte), toto je výchozí pozice.

Pokud ale nahradíme Dativ, nebo Akkusativ zájmeny, budou věty znít takto:

 • Ich sage ihm die Geschichte.
  • Dativ -> Akkusativ. Při vyjádření pouze Dativu zájmenem bude Dativ vždy před Akkusativem.
 • Ich sage sie meinem Vater.
  • Akkusativ -> Dativ. Při vyjádření pouze Akkusativu zájmenem bude Akkusativ stát ve větě před Dativem.

Pokud nahradíme současně Dativ i Akkusativ zájmeny bude mít věta tuto podobu:

 • Ich sage sie ihm.
  • Akkusativ -> Dativ. Vyjádříme-li Dativ i Akkusativ zájmeny, bude státl Akkusativ před Dativem.
Přejít nahoru