Členy

Podstatná jména v německém jazyce jsou stejně jako v 3 rody:

 • rod mužský (maskulin – der)
 • rod ženský (feminin – die)
 • rod střední (neutral – das)

K rozlišení, jakého rodu podstatná jména jsou, se používají právě členy.

Podle čeho určit rod německých podstatných jmen?
Pro určení rodu podstatných jmen v němčině neexistuje žádné konkrétní pravidlo. Zda se podstatné jméno pojí s členem der, die, nebo das můžeme určit ale podle několika pravidel, ale i tak se většinu slovíček musí člověk naučit nazpaměť. Proto by i váš německý slovníček měl vedle slov měl obsahovat jejich rody.

Německá podstatná jména je možné použít s těmito druhy členů: 

Člen určitý Člen neurčitý
Rod mužský der ein
Rod ženský die eine
Rod střední das ein

Člen určitý

Člen určitý vyjadřuje v českém jazyce “ten”, “ta”, “to”. Použije u podstatných jmen nebo osob, které jsou již z předchozího děje zmíněné nebo známé.

Člen určitý se na rozdíl od členu neurčitého používá v množném čísle. V množném čísle použije vždy tvar “die”.

Jednotné číslo Množné číslo
Rod mužský der Hund die Hünde
Rod ženský die Katze die Katzen
Rod střední das Haus die Häuser


Člen neurčitý

Člen neurčitý se v němčině používá v situaci, kdy chceme zmínit osobu nebo věc, která ještě nebyla v minulosti zmíněna nebo není dosud známá. Do češtiny lze jejich význam přeložit jako “jeden”, “jedna” nebo “jedno” nebo “nějaký”, “nějaká”, “nějaké”.

Je důležité si zapamatovat, že člen neurčitý v množném čísle neexistuje. V takovém případě použijeme tzv. Nullartikel, tedy žádný člen.

Rod mužský Rod ženský Rod střední
1. pád ein Hund eine Katze ein Haus
2. pád eines Hundes einer Katze eines Hauses
3. pád einem Hund einer Katze einem Haus
4. pád einen Hund eine Katze ein Haus


Bez členu

Některé druhy podstatných jmen se používají ve větách zpravidla bez členů (tzv. Nullartikel). Může se jednat například o: 

 • vlastní jména: Peter, Marie. Ich habe Peter begrüßt. 

 • oslovení: Herr, Frau – Ich habe mit Frau Müller gesprochen. 

 • profese: Lehrer, Manager – Mein Vater ist Lehrer. 

 • množné číslo dosud neznámých podstatných jmen: členy nepoužijeme v těch případech, kdy bychom v jednotném číslo použili člen neurčitý.

 • většina států, kontinenty, města: Hannover, Tschechien, Deutschland, Europa – Ich komme aus Prag, aus Tschechien. 

  • U států existuje několik výjimek, u kterých člen musíme použít: die Slowakei, die Türkei, die Niederlande, die Schweiz, der Iran, der Irak, der Libanon, die Mongolei, der Sudan, die USA 

 • vyjádření pocitů a abstraktních vlastností: Geduld, Hunger – Meine Mutter hatte Geduld mit mir. Ich muss essen, ich habe Hunger. 

 • měrné jednotky: Meter, Gramm – Ich bin 1 Meter 89 Centimeter hoch.