Zájmena

Osobní zájmena

 • ich – já
 • du – ty
 • er – on
 • sie – ona
 • es – to / ono
 • wir – my
 • ihr – vy
 • sie – oni
 • Sie – Vy (vykání)

Skloňování osobních zájmen

1. pád ich du er sie es
2. pád meiner deiner seiner ihrer seiner
3. pád mir dir ihm ihr ihm
4. pád mich dich ihn sie es
1. pád wir ihr sie Sie
2. pád unserer eurer ihrer Ihrer
3. pád uns euch ihnen Ihnen
4. pád uns euch sie Sie

Tázací zájmena

1. pád wer / was (kdo, co)
2. pád wessen (čí)
3. pád wem (komu)
4. pád wen / was (koho, co)

Přivlastňovací zájmena

Skloňování přivlastňovacích zájmen se v jednotném čísle řídí stejnými pravidly jako u členu neurčitého (ein).

mein - můj unser - náš
dein - tvůj euer - váš (tykání
sein - jeho ihr - jejich
ihr - její ihr - Vaše (vykání)
sein - toho

V případě množného čísla se přivlastňovací zájmena a skloňování řídí pravidly pro množná čísla.

Ukazovací zájmena

Mezi ukazovací zájmena můžeme v němčině zařadit:

 • der, die, das – ten, ta, to 
 • dieser – tento, 
 • jener – tento druhý 
 • solcher, solche, solches – takový 
 • derjenige – ten – po použití zájmene následuje zpravidla vedlejší věta vztažná 
 • derselbe – tentýž

Skloňování ukazovacího zájmena der/die/das

Mužský rod Ženský rod Střední rod Množné číslo
1. pád der die das die
2. pád dessen deren dessen deren
3. pád dem der dem den
4. pád den die das die

Skloňování zájmene dieser

Mužský rod Ženský rod Střední rod Množné číslo
1. pád dieser diese dieses diese
2. pád dieses dieser dieses dieser
3. pád diesem dieser diesem diesen
4. pád diesen diese dieses diese

Skloňování zájmene jeder

Zájmeno jeder znamená “každý” a je možné jej použít pouze v jednotném čísle. V množném čísle se poté použije zájmeno “alle”.

Mužský rod Ženský rod Střední rod Množné číslo
1. pád jeder jede jedes alle
2. pád jedes jeder jedes aller
3. pád jedem jeder jedem allen
4. pád jeden jede jedes alle