Německá zájmena

Osobní zájmena

ich
duty
eron
sieona
esto / ono
wirmy
ihrvy
sieoni
SieVy (vykání

Skloňování osobních zájmen

1. pádichduersiees
2. pádmeinerdeinerseinerihrerseiner
3. pádmirdirihmihrihm
4. pádmichdichihnsiees
1. pádwirihrsieSie
2. pádunserereurerihrerIhrer
3. pádunseuchihnenIhnen
4. pádunseuchsieSie

Tázací zájmena

1. pádwer / was (kdo, co)
2. pádwessen (čí)
3. pádwem (komu)
4. pádwen / was (koho, co)

Přivlastňovací zájmena

Skloňování přivlastňovacích zájmen se v jednotném čísle řídí stejnými pravidly jako u členu neurčitého (ein).

mein – můjunser – náš
dein – tvůjeuer – váš (tykání
sein – jehoihr – jejich
ihr – jejíihr – Vaše (vykání)
sein – toho

V případě množného čísla se přivlastňovací zájmena a skloňování řídí pravidly pro množná čísla.

Ukazovací zájmena

Mezi ukazovací zájmena můžeme v němčině zařadit:

  • der, die, das – ten, ta, to 
  • dieser – tento, 
  • jener – tento druhý 
  • solcher, solche, solches – takový 
  • derjenige – ten – po použití zájmene následuje zpravidla vedlejší věta vztažná 
  • derselbe – tentýž

Skloňování ukazovacího zájmena der/die/das

Mužský rodŽenský rodStřední rodMnožné číslo
1. pádderdiedasdie
2. páddessenderendessenderen
3. páddemderdemden
4. páddendiedasdie

Skloňování zájmene dieser

Mužský rodŽenský rodStřední rodMnožné číslo
1. páddieserdiesediesesdiese
2. páddiesesdieserdiesesdieser
3. páddiesemdieserdiesemdiesen
4. páddiesendiesediesesdiese

Skloňování zájmene jeder

Zájmeno jeder znamená “každý” a je možné jej použít pouze v jednotném čísle. V množném čísle se poté použije zájmeno “alle”.

Mužský rodŽenský rodStřední rodMnožné číslo
1. pádjederjedejedesalle
2. pádjedesjederjedesaller
3. pádjedemjederjedemallen
4. pádjedenjedejedesalle
Přejít nahoru