Uncategorized

Slovíčka – druhy masa

das Rindfleisch – hovězí maso das Kalbfleisch – telecí maso das Schweinefleisch – vepřové maso das Hammelfleisch – skopové maso das Geflügelfleisch – drůbeží maso das Wildfleisch – zvěřina das Fischfleisch – rybí maso das Hackfleisch – mleté maso das Kaninchenfleisch – králičí maso das Entenfleisch – kachní maso das Putenfleisch – krůtí maso das Hühnerfleisch – kuřecí maso die Würste – uzeniny

Ovoce německy

Ovoce – přehled slovíček die Ananas – ananas die Erdbeere – jahoda die Banane – banán die Haselnuss – ořech die Brombeere – ostružina die Kirsche – třešeň die Aprikose – meruňka die Birne – hruška der Apfel – jablko die Erdnuss – arašída die Grapefruit – grapefruit die Heidelbeere – borůvka die Mango – …

Ovoce německy Read More »

Spojka ob

Německou spojku ob lze do českého jazyka přeložit jako “jestli“ nebo “zdali”. Po spojce ob se ve větě použije slovosled vedlejší věty. Použití spojky ob ve větách Věta oznamovací S modálním slovesem  S minulým časem  Se slovesem s odlučitelnou předponou Spojka ob a nepřímé otázky Stejně jako v českém jazyce můžeme německé „ob“ použít v nepřímých otázkách. Příkladem …

Spojka ob Read More »

Německá spojka obwohl

Německá spojka „obwohl“ odpovídá českým spojkám ačkoli, přestože, třebaže. Ve větě po spojce obwohl použijeme slovosled věty vedlejší. Větou nadřazenou bývá zpravidla věta hlavní, ve které naopak použijeme přímý, nebo nepřímý slovosled. Příklady použití spojky obwohl ve větách: Věta oznamovací: Du musst dich konzentrieren, obwohl dich etwas stört.Obwohl Adam keine Zeit hat, hat er uns besucht. Věta s modálním slovesem Obwohl ich noch meine …

Německá spojka obwohl Read More »

Jener/ jene / jenes (vs dieser)

V některých textech se lze setkat s zájmeny jener, jene, jenes, které v češtině mají význam jako (tam)ten, (tam)ta, (tam)to. V současné němčině se tyto výrazy používají spíše zřídka a jsou spíše zastaralá. Zpravidla lze jener nahradit jako „der andere„. Při použití „dieser“ identifikuje mluvčí osobu nebo věc, které mu jsou časově nebo prostorově bližší, konkrétnější. Zatímco „jener“ odkazuje …

Jener/ jene / jenes (vs dieser) Read More »

je – desto

Spojení je – desto lze do českého jazyka přeložit jako čím…, tím…. Kromě „je – desto“ je možné se setkat i se spojením je – umso. Oba výrazy jsou sobě synonyma. Je – desto je možné použít jak s přísudkem, tak ve zkrácené podobě bez přísudku. Pokud bychom hovořili o zkrácené formě, měli bychom na mysli: Slovosled Při použití je – desto mluvíme o souvětí …

je – desto Read More »

einerseits – andererseits

Einerseits a andererseits jsou párové spojky, které lze do češtiny přeložit jako „na jednu stranu“ a „na druhou stranu“. Jednotlivé věty jsou vždy oddělené čárkou. Slovosled Po obou spojkách bude ve větě použit slovosled nepřímý ve větě oznamovací. Příklady: Einerseits will ich mit Dir mehr Zeit verbringen, andererseits muss ich notwendig in der Arbeit sein. Einerseits haben wir uns lange nicht gesehen, andererseits …

einerseits – andererseits Read More »

Deswegen

Spojka deswegen odpovídá české spojce „proto“. Tato spojka pojí dvě věty, kdy výsledkem jedné věty je důsledek vyjádřený větou druhou (právě spojkou deswegen). Slovosled po spojce deswegen Podobně jako u spojek außerdem, daher, darum, deshalb, sonst a trotzdem následuje po spojce deswegen nepřímý pořádek slov ve větě oznamovací. Po spojce následuje vždy přísudek a teprve až …

Deswegen Read More »

Darum

Německé „darum“ odpovídá českým příslovcím „a proto“, „tedy“, „tudíž“. Slovosled po darum Podobně jako u spojek außerdem, daher, deswegen, deshalb, sonst a trotzdem následuje po spojce deswegen nepřímý pořádek slov ve větě oznamovací. Po spojce následuje vždy přísudek a teprve až na další pozici patří podmět. Použití darum ve větě Peter hat meine Freundin eingeladen, darum …

Darum Read More »

Přejít nahoru