Přehled gramatiky

Fráze, gramatika, slovíčka – vše na jednom místě. Včetně ukázek použití gramatických prvků ve větách.

die Leute vs die Menschen rozdíly mezi těmito dvěma výrazy, kterými vyjadřujeme lidi

Leute vs Menschen vs Personen – rozdíly

V německém jazyce existují 3 výrazy, kterými můžeme v němčině vyjádřit lidi nebo osoby: die Leute die Menschen die Personen Výrazy die Leute a die Menschen jsou významově takřka stejné a do určité míry i zaměnitelné. Dá se říci, že die Leute můžeme nahradit pomocí die Menschen. Nahradit die Menschen s die Leute nahradit ovšem …

Leute vs Menschen vs Personen – rozdíly Pokračovat ve čtení »

Jener/ jene / jenes (vs dieser)

V některých textech se lze setkat s zájmeny jener, jene, jenes, které v češtině mají význam jako (tam)ten, (tam)ta, (tam)to. V současné němčině se tyto výrazy používají spíše zřídka a jsou spíše zastaralá. Zpravidla lze jener nahradit jako „der andere„. Při použití „dieser“ identifikuje mluvčí osobu nebo věc, které mu jsou časově nebo prostorově bližší, …

Jener/ jene / jenes (vs dieser) Pokračovat ve čtení »

Leihen vs sich leihen (půjčit x půjčit si)

Slovíčko leihen znamená v překladu do češtiny půjčit. Toto slovíčko může mít v němčině dvojí význam – je třeba dávat si pozor na přítomnost zvratného zájmene. Leihen a sich leihen – význam a příklady j-m etwas leihen – půjčit někomu něco Ich habe meiner Mutter 500 Kč geliehen. – Půjčil jsem mé matce 500 Kč. …

Leihen vs sich leihen (půjčit x půjčit si) Pokračovat ve čtení »

als ob

Spojka als ob spojuje dvě věty, kdy druhá věta doplňuje význam první věty hypotetickým srovnání. Als ob lze do češtiny přeložit jako „jako kdyby“ nebo „jakoby“. Als ob použijeme například ve větě: Vypadá unaveně, jako kdyby celý den hrál fotbal. Co je důležité, ve větě po als ob použijeme Konjunktiv II. Slovosled po spojce als …

als ob Pokračovat ve čtení »

Deshalb

Německé příslovce „deshalb“ odpovídá v překladu do češtiny „proto“ nebo „z tohoto důvodu“. Slovosled ve větě po deshalb Podobně jako u příslovcí außerdem, daher, darum, deswegen, sonst a trotzdem následuje po spojce deswegen nepřímý pořádek slov ve větě oznamovací. Po spojce následuje vždy přísudek a teprve až na další pozici patří podmět. Použití deshalb ve větě …

Deshalb Pokračovat ve čtení »

Darum

Německé „darum“ odpovídá českým příslovcím „a proto“, „tedy“, „tudíž“. Slovosled po darum Podobně jako u spojek außerdem, daher, deswegen, deshalb, sonst a trotzdem následuje po spojce deswegen nepřímý pořádek slov ve větě oznamovací. Po spojce následuje vždy přísudek a teprve až na další pozici patří podmět. Použití darum ve větě Peter hat meine Freundin eingeladen, darum …

Darum Pokračovat ve čtení »

Deswegen

Spojka deswegen odpovídá české spojce „proto“. Tato spojka pojí dvě věty, kdy výsledkem jedné věty je důsledek vyjádřený větou druhou (právě spojkou deswegen). Slovosled po spojce deswegen Podobně jako u spojek außerdem, daher, darum, deshalb, sonst a trotzdem následuje po spojce deswegen nepřímý pořádek slov ve větě oznamovací. Po spojce následuje vždy přísudek a teprve …

Deswegen Pokračovat ve čtení »

Spojka damit

Německá spojka damit odpovídá, stejně jako um-zu, českému „aby“. Ich muss ihn einladen, damit er uns die Geschichte erzählt.Wir sollen noch mit Frau Müller sprechen, damit wir alle Nachbarn kennenlernen.Meine Schwester will Herrn Götze ansprechen, damit er ihr seinen Plan vorstellt.Damit alles wieder klappt, müssen wir uns wirklich vorbereiten. Slovosled po spojce damit Po spojce …

Spojka damit Pokračovat ve čtení »

entweder – oder

Párová spojka „entweder – oder“ znamená v němčině českému „buď – nebo“. Mezi větami, tedy před spojkou oder čárku nepíšeme. Čárku lze před oder vložit, pokud se podměty v obou větách neshodují. Entweder machst du die Hausaufgabe, oder ich gebe dir kein Geld. (věty mají různé podměty) Slovosled po entweder – oder Po spojce entweder …

entweder – oder Pokračovat ve čtení »

Es gibt

Pomocí vazby es gibt se v němčině vyjadřuje skutečnost, že něco: je, existuje, vyskytuje se. Vazbu použijeme v případě, kdy se chystáme popsat nějakou obecnou existenci, která se vyskytuje (nebo nevyskytuje) bez ohledu na daný moment. Na co při používání vazby es gibt nezapomenout: vazba es gibt se pojí jak s jednotným číslem, tak i …

Es gibt Pokračovat ve čtení »

Přejít nahoru