Gramatika

Časové spojky Wenn vs Als

V tomto příspěvku se blíže podíváme na dvě časové spojky wenn a als, které je nutné odlišovat, když obě spojky chceme použít pro vyjádření minulosti. Do češtiny se obě spojky přeloží jako „když“. Ve vedlejší větách po použití obou spojek se použije slovosled věty vedlejší. Spojka wenn Spojka Wenn připojuje vedlejší větu časovou k hlavní …

Časové spojky Wenn vs Als Číst dál »

indem

Německá spojka indem odpovídá v češtině spojení tím, že nebo tak, že. Spojka indem spojuje dvě věty, větu hlavní a větu vysvětlující způsob uskutečnění. Slovosled Po spojce indem se vždy použije slovosled věty vedlejší, kdy je sloveso umístěno na konec věty. Použití spojky indem ve větě Spojku idem lze také použít jako odpověď na otázku.

Spojka ob

Německou spojku ob lze do českého jazyka přeložit jako “jestli“ nebo “zdali”. Po spojce ob se ve větě použije slovosled vedlejší věty. Použití spojky ob ve větách Věta oznamovací S modálním slovesem  S minulým časem  Se slovesem s odlučitelnou předponou Spojka ob a nepřímé otázky Stejně jako v českém jazyce můžeme německé „ob“ použít v nepřímých otázkách. Příkladem …

Spojka ob Číst dál »

Weder – noch

Německé spojení weder – noch znamená v češtině ani, ani. Tyto dvě souřadící spojky použijeme ve větě, v níž vyjadřujeme zápor nebo negaci dvou a více slov, dvou skupin slov nebo částím vět. Jak jsem uvedl výše, weder-noch použijeme při negaci dvou a více slov, skupin slov nebo částí vět. Ačkoli se jedná o zápory, ve větě s weder-noch se nepoužije …

Weder – noch Číst dál »

Spojka weil

Německá spojka “weil” odpovídá českému “protože”. Kromě weil můžeme pro vyjádření českého “protože” použít spojku “da” nebo také denn. Ve větě se spojkou weil následuje vždy slovosled věty vedlejší. Jako před ostatními spojkami se před weil vkládá čárka. Použití v oznamovací větě Ich muss schon nach Hause gehen, weil mein Oma zum Besuch kommt. Použití s modálním slovesem Weil ich schon nach …

Spojka weil Číst dál »

Vazba um – zu

Pro spojení dvou věcu můžeme použít vazbu um-zu, které v češtině odpovídá nejvíce spojka aby. Významu českému aby odpovídá kromě um-zu také spojka damit. Vazba um-zu je infinitivní konstrukce. Ich habe jeden Tag fleißig gelernt, um die morgige Prüfung zu bestehen.Překlad: Učil jsem se každý den, abych složil zítřejší zkoušku. Jak je vidět této příkladové věty, ve větě po um-zu nepoužíváme podmět. Ten je …

Vazba um – zu Číst dál »

sowohl – als auch

Párovou spojku sowohl – als auch je možné do češtiny přeložit jako „jak – tak i“ nebo také „nejen – ale i“. Tato německá spojka se nepoužije pro spojování vět, ale pouze pro spojení větných členů (slov). Příklady: Ich habe sowohl Fußball als auch Schach gespielt. Hrál jsem jak fotbal, tak i šachy. Ich mag sowohl weißen als acuh roten Wein. Mám …

sowohl – als auch Číst dál »

Německá spojka obwohl

Německá spojka „obwohl“ odpovídá českým spojkám ačkoli, přestože, třebaže. Ve větě po spojce obwohl použijeme slovosled věty vedlejší. Větou nadřazenou bývá zpravidla věta hlavní, ve které naopak použijeme přímý, nebo nepřímý slovosled. Příklady použití spojky obwohl ve větách: Věta oznamovací: Du musst dich konzentrieren, obwohl dich etwas stört.Obwohl Adam keine Zeit hat, hat er uns besucht. Věta s modálním slovesem Obwohl ich noch meine …

Německá spojka obwohl Číst dál »

Jener/ jene / jenes (vs dieser)

V některých textech se lze setkat s zájmeny jener, jene, jenes, které v češtině mají význam jako (tam)ten, (tam)ta, (tam)to. V současné němčině se tyto výrazy používají spíše zřídka a jsou spíše zastaralá. Zpravidla lze jener nahradit jako „der andere„. Při použití „dieser“ identifikuje mluvčí osobu nebo věc, které mu jsou časově nebo prostorově bližší, konkrétnější. Zatímco „jener“ odkazuje …

Jener/ jene / jenes (vs dieser) Číst dál »

Přejít nahoru