Přehled gramatiky

Fráze, gramatika, slovíčka – vše na jednom místě. Včetně ukázek použití gramatických prvků ve větách.


 • Leihen vs sich leihen (půjčit x půjčit si)

  Slovíčko leihen znamená v překladu do češtiny půjčit. Toto slovíčko může mít v němčině dvojí význam – je třeba dávat si pozor na přítomnost zvratného zájmene. Leihen a sich leihen […]

 • als ob

  Spojka als ob spojuje dvě věty, kdy druhá věta doplňuje význam první věty hypotetickým srovnání. Als ob lze do češtiny přeložit jako „jako kdyby“ nebo „jakoby“. Als ob použijeme například […]

 • Deshalb

  Německé příslovce „deshalb“ odpovídá v překladu do češtiny „proto“ nebo „z tohoto důvodu“. Slovosled ve větě po deshalb Podobně jako u příslovcí außerdem, daher, darum, deswegen, sonst a trotzdem následuje […]

 • Darum

  Německé „darum“ odpovídá českým příslovcím „a proto“, „tedy“, „tudíž“. Slovosled po darum Podobně jako u spojek außerdem, daher, deswegen, deshalb, sonst a trotzdem následuje po spojce deswegen nepřímý pořádek slov ve […]

 • Deswegen

  Spojka deswegen odpovídá české spojce „proto“. Tato spojka pojí dvě věty, kdy výsledkem jedné věty je důsledek vyjádřený větou druhou (právě spojkou deswegen). Slovosled po spojce deswegen Podobně jako u […]

 • Spojka damit

  Německá spojka damit odpovídá, stejně jako um-zu, českému „aby“. Ich muss ihn einladen, damit er uns die Geschichte erzählt.Wir sollen noch mit Frau Müller sprechen, damit wir alle Nachbarn kennenlernen.Meine […]

 • entweder – oder

  Párová spojka „entweder – oder“ znamená v němčině českému „buď – nebo“. Mezi větami, tedy před spojkou oder čárku nepíšeme. Čárku lze před oder vložit, pokud se podměty v obou […]

 • Es gibt

  Pomocí vazby es gibt se v němčině vyjadřuje skutečnost, že něco: je, existuje, vyskytuje se. Vazba es gibt se pojí jak s jednotným číslem, tak i množným číslem. Důležité je […]

 • Německé zkratky

  Jelikož jsou německá slova díky mnoha složeninám často velmi dlouhá, používají se v psaném projevu často zkratky. Těch je ale opravdu hodně. Představuji vám proto ty nejdůležitější německé zkraty a […]

 • sowohl – als auch

  Párovou spojku sowohl – als auch je možné do češtiny přeložit jako „jak – tak i“ nebo také „nejen – ale i“. Tato německá spojka se nepoužije pro spojování vět, […]