Weder – noch

Německé spojení weder – noch znamená v češtině ani, ani. Tyto dvě souřadící spojky použijeme ve větě, v níž vyjadřujeme zápor nebo negaci dvou a více slov, dvou skupin slov nebo částím vět.

Jak jsem uvedl výše, weder-noch použijeme při negaci dvou a více slov, skupin slov nebo částí vět. Ačkoli se jedná o zápory, ve větě s weder-noch se nepoužije zápor nicht, případně kein.

Proč používat weder – noch?

Věřte, že pokud použijete weder-noch, dáváte najevo, že máte určitou úroveň znalosti němčiny. Stejný význam věty lze samozřejmě vyjádřit běz těchto spojek, ale posuďte rozdíl sami:

 • Ich konnte nicht nach Außland fahren und kein Bier trinken. (Nemohl jsem jet do zahraničí a pít pivo.

Stejnou větu můžeme vyjádřit s pomocí weder – noch a vypadala by následovně:

 • Ich konnte weder nach Außland fahren, noch Bier trinken. (Nemohl jsem jet do zahraničí, ani pít pivo)

Slovosled

Spojení 2 hlavních vět

Možnosti slovosledu si ukážeme na následující větě, kterou můžeme vyjádřit dvěma způsoby:

 • Ich esse weder Schokolade noch trinke ich Cola.
 • Weder esse ich Schokolade noch trinke ich Cola.

Z těchto dvou vět je patrné, že zatímco weder je co se týče použití flexibilnější, po noch je slovosled pevně daný. Po weder můžeme použít přímý nepřímý slovosled v závislosti na to, zda weder stojí na začátku věty nebo až uvnitř věty. Noch je v druhé větě vždy na první pozici, a proto po něm vždy použijeme nepřímý slovosled věty oznamovací.

Weder – noch ve vedlejší větě

V případě, že použijeme vazbu weder-noch ve vedlejší větě, bude stát weder těsně nebo přímo za spojkou:

 • Ich bin mir sicher, dass er weder Bier trinkt, noch Fleisch isst.
 • Ich bin mir sicher, dass weder er Bier trinkt, noch Fleisch isst.

V případě, že použijeme tuto vazbu ve vedlejší větě, následuje po weder i noch slovosled věty vedleší.

Weder – noch ve větách:

 • In unserer Schule gibt es weder Kaffeteria noch Kaffeemaschine.
 • Leider habe ich weder mit Pavel gesprochen noch habe ich mit Jana getantzt.
 • Ich habe weder Talent noch Motivation, noch Geld.
 • Weder gehe ich ins Kino noch fahre ich zum Artzt.
 • Ich habe weder gegessen noch getrunken.
 • Sie ist weder motiviert noch neugierig.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru