Přídavná jména

Přídavná jména a zejména jejich skloňování patří mezi hlavní strašáky všech studentů němčiny. Není se nicméně čeho bát. Jakmile si osvojíte základy a logiku, budete skloňovat přídavná jména automaticky bez přemýšlení.

Na této stránce najdete:

Skloňování přídavných jmen: člen určitý

Rod mužský Rod ženský Rod střední
1. pád der beste Freund die beste Freundin das neue Hund
2. pád des besten Freundes der besten Freundin des neuen Hundes
3. pád dem besten Freund der besten Freundin dem neuen Hund
4. pád den besten Freund die beste Freundin das neue Hund

Skloňování přídavných jmen: člen neurčitý

Rod mužský Rod ženský Rod střední
1. pád ein guter Freund eine nette Freundin ein neues Pferd
2. pád eines guten Freundes einer netten Freundin eines neuen Pferdes
3. pád einem guten Freund einer netten Freudin einem neuen Pferd
4. pád einen guten Freund eine nette Freundin ein neues Pferd

Skloňování přídavných jmen: přivlastňovací zájmeno

Rod mužský Rod ženský Rod střední
1. pád mein guter Freund meine nette Freundin mein neues Pferd
2. pád meines guten Freundes meiner netten Freundin meines neuen Pferdes
3. pád meinem guten Freund meiner netten Freundin meinem neuen Pferd
4. pád meinen guten Freund meine nette Freundin mein neues Pferd

Skloňování přídavných jmen: bez členů

Rod mužský Rod ženský Rod střední
1. pád guter Freund nette Freundin neues Pferd
2. pád - - -
3. pád gutem Freund netter Freundin neuem Pferd
4. pád guten Freund nette Freundin neues Pferd

Skloňování přídavných jmen: množné číslo

Člen určitý Bez členu
1. pád die schönen Häuser schöne Häuser
2. pád der schönen Häuser schöner Häuser
3. pád den schönen Häusern schönen Häusern
4. pád die schönen Häuser schöne Häuser

Stupňování přídavných jmen

V německém jazyce se stupňování přídavných jmen tvoří pomocí přípon.

  • 2. stupeň přídavných jmen: „-er“
    • schön – schöner, klug – kluger
    • Er ist schneller als ich. Sie war immer klüger.
  • 3. stupeň přídavných jmen: „-st“ nebo „-est“. Tento tvar se používá se členem určitým der/ die/das (ten, ta, to „nejhezčí“) podle podstatného jména. Po koncovce -est dochází rovněž ke skloňování přídavného jména.
    • schön – der schönste, der klügste
    • Sie ist die schönste von uns. Er war immer der klügste.

U některých jednoslabičných přídavných jmen dochází při stupňování k přehlasování samohlásek. alt – älter – der älteste, groß – größer – der größte