Indem

Německá spojka indem odpovídá v češtině spojení tím, že nebo tak, že. Spojka indem spojuje dvě věty, větu hlavní a větu vysvětlující způsob uskutečnění.

Slovosled

Po spojce indem se vždy použije slovosled věty vedlejší, kdy je sloveso vždy na konci věty.

Příklady použití spojky indem

Man kann abnehmen, indem man Sport treibt. Dá se zhubnout tím, že člověk sportuje.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *