Leute vs Menschen vs Personen – rozdíly

V německém jazyce existují 3 výrazy, kterými můžeme v němčině vyjádřit lidi nebo osoby:

  • die Leute
  • die Menschen
  • die Personen

Výrazy die Leute a die Menschen jsou významově takřka stejné a do určité míry i zaměnitelné. Dá se říci, že die Leute můžeme nahradit pomocí die Menschen. Nahradit die Menschen s die Leute nahradit ovšem nejde.

Die Leute

Tento výraz je hovorový a existuje pouze v množném čísle.

Příklad: Hey Leute, abonniert uns doch auf YouTube!

Kritérium I – velikost skupiny

Při rozhodování, zda použít die Menschen, nebo die Leute, je důležitá velikost skupiny, kterou chceme popsat. V případě die Leute je pak skupina:

  • specifická, brána jako jednotka
  • malá
  • mluvčímu blízká

Příkladové věty:
Manche Leute reagieren verwirrt, wenn sie Überstünde machen müssen.
Leute in Russland müssen ihre Meinung sagen können, sonst hört jeder Aktivismus auf.

Kritérium II – pozitivum vs negativum

Die Leute použijeme také v případě, kdy chceme o lidech vyjádřit něco negativního. Naopak, kdybychom chtěli říci něco pozitivního, použijeme die Menschen.

Die Leute sind dumm. vs Das sind wirklich nette Menschen.

Die Menschen

Výraz die Menschen je více formální výraz.

Die Menschen použijeme v případě, kdy lidi popisujeme jako lidské bytosti nebo jako jako lidstvo takové.

Kritérium I – velikost skupiny

Skupina v případě die Menschen je více obecná a větší než u die Leute.

Příkladová věta: Die Menschen werden künstliche Schwerkraft brauchen, um in dem Weltraum zu überleben.

Kritérium II – pozitivum vs negativum

Die Menschen a der Mensch se pojí s něčím pozitivním, co o lidech říkáme.

Příkladové věty:
Was für tolle Mensche habe ich kennengelernt.
interessante Menschen

Die Personen

tento výraz je ze všech 3 tím nejobecnějším. Většinou se používá pro vyjádření určitého poštu osob – například pro kapacitu auta.

Komfort und Platz bietet dieses 4-Personen-Zelt.
Im Jahr 2021 gab es rund 3 Millionen Personen mit 3 oder mehr Pkw im Haushalt.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru