um – zu

Vazba um-zu v češtině odpovídá spojce aby. Významu českému aby odpovídá kromě um-zu také spojka damit.

Jaký je rozdíl mezi um-zu a damit?

Spojku um-zu můžeme použít pouze v případě, kdy podmět po um-zu je stejný s větou hlavní. V případě damit se podměty v obou větách mohou lišit i být stejné.

Použití v oznamovací větě

Er studiert viel, um gute noten zu bekommen.

Použití s modálním slovesem

Er macht seine Hausaufgaben, um draußen gehen zu dürfen.

Použití se slovesem s odlučitelnou předponou

Ich rufe Pavel an, um ihn zu der Party einzuladen.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *