Vazba um – zu

Pro spojení dvou věcu můžeme použít vazbu um-zu, které v češtině odpovídá nejvíce spojka aby. Významu českému aby odpovídá kromě um-zu také spojka damit. Vazba um-zu je infinitivní konstrukce.

Ich habe jeden Tag fleißig gelernt, um die morgige Prüfung zu bestehen.
Překlad: Učil jsem se každý den, abych složil zítřejší zkoušku.

Jak je vidět této příkladové věty, ve větě po um-zu nepoužíváme podmět. Ten je určen ve větě nadřazené. Sloveso je pak uvedeno v infinitivu a vždy před ní stojí „zu“.

Jaký je rozdíl mezi um-zu a damit?

Spojku um-zu můžeme použít pouze v případě, kdy podmět po um-zu je stejný jako ve větě nadřazené (která je často věta hlavní). V případě damit se podměty v obou větách mohou lišit i být stejné.

Použití um-zu ve větách

Použití v oznamovací větě

  • Er lernt viel, um gute Noten zu bekommen.
  • Ich lerne Deutsch, um die deutsche Musik zu verstehen.

Použití s modálním slovesem

  • Er macht seine Hausaufgaben, um draußen gehen zu dürfen.
  • Ich lerne Deutsch, um einmal bei einer deutschen Firma arbeiten zu können.

Použití se slovesem s odlučitelnou předponou

  • Ich rufe Pavel an, um ihn zu der Party einzuladen.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru