Jener/ jene / jenes (vs dieser)

V některých textech se lze setkat s zájmeny jener, jene, jenes, které v češtině mají význam jako (tam)ten, (tam)ta, (tam)to. V současné němčině se tyto výrazy používají spíše zřídka a jsou spíše zastaralá. Zpravidla lze jener nahradit jako „der andere„.

Při použití „dieser“ identifikuje mluvčí osobu nebo věc, které mu jsou časově nebo prostorově bližší, konkrétnější. Zatímco „jener“ odkazuje na něco vzdálenějšího, neurčitějšího.

Příklady použití jener / jene / jenes

Dieses Haus, vor dem wir sitzen, ist sehr schön. „Tento dům, před kterým sedíme, je velmi hezký.“

Dieses Haus ist schöner als jenes in Prag. „Tento dům je hezčí než tamty v Praze.“

Ich bevorzuge dieses Bier gegenüber jenem von der Firma. „Upřednostňuji toto pivot před těmi od té firmy.“

Jener vs der andere

Jak již bylo řečeno výše, bývá jener nahrazován v současné němčině výrazem „der andere“. Ukažme si to na příkladu.

Dieser Mantel gefällt mir nicht, ich will jenen„Tento kabát se mi nelíbí, chci tamten.“

Použití s der andere

Dieser Mantel gefällt mir nicht, ich will den anderen.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru