Obwohl

Německá spojka „obwohl“ odpovídá českým spojkám ačkoli, přestože, třebaže. Ve větě pak použijeme slovosled věty vedlejší.

Příklady použití spojky obwohl:

Věta oznamovací:

Du musst dich konzentrieren, obwohl dich etwas stört.

Věta s modálním slovesem

Obwohl ich noch meine Hausaufgaben machen muss, werde ich mit dir gerne Monopoly spielen.

Věta s minulým časem

Sie ist unzufrieden, obwohl ich alles gemacht habe.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *