Časové spojky Wenn vs Als

V tomto příspěvku se blíže podíváme na dvě časové spojky wenn a als, které je nutné odlišovat, když obě spojky chceme použít pro vyjádření minulosti. Do češtiny se obě spojky přeloží jako „když“. Ve vedlejší větách po použití obou spojek se použije slovosled věty vedlejší.

Spojka wenn

Spojka Wenn připojuje vedlejší větu časovou k hlavní větě. Sloveso v této vedlejší větě může být v přítomném, budoucím i minulém čase. Pokud mluvíme o minulosti, při použití spojky wenn hovoříme vždy o opakované události, nikoli o jednorázové události.

Příklady:

Wenn es regnet, nehme ich meinen Regenschirm mit.

Jedes Mal, wenn ich im Urlaub war, habe ich viele Fotos gemacht.

Spojka als

Als je zkratka, které také připojuje vedlejší časovou větu k větě hlavní. Sloveso v této větě je vždy v minulém čase a vztahuje se k události, která se v minulosti stala pouze jednou.

Příklad:

Als ich klein war, gab es nichtso viele Autos.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru