Způsobová slovesa

Způsobová slovesa

od 4. 8. 2021 0 komentářů

1. Peter, mach einfach, was du __________.

 
 
 

2. Er ________ mehr aufpassen.

 
 
 

3. Papa, _______ ich bitte dein Auto leihen.

 
 
 

4. Peter, frage bei Pavel nach, was er essen ________.

 
 
 

5. Herr Müller, was _________ Sie frühstücken?

 
 
 

6. _________ können wir mitgehen?

 
 
 

7. Peter, _________ du bitte das Fenster aufmachen?

 
 
 

Zatím bez komentářů

Vložte komentář!

Zatím nebyl vložen žádný komentář

You can be the one to start a conversation.

Vaše data jsou v bezpečí!Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Ani ostatní data nebudou sdílena s 3. osobami.