Deshalb

Deshalb

od 23. 2. 2020 0 komentářů

Německé příslovce „deshalb“ odpovídá v překladu do češtiny „proto“ nebo „z tohoto důvodu“.

Slovosled ve větě po deshalb

Podobně jako u příslovcí außerdem, daher, darum, deswegen, sonst a trotzdem následuje po spojce deswegen nepřímý pořádek slov ve větě oznamovací. Po spojce následuje vždy přísudek a teprve až na další pozici patří podmět.

Použití deshalb ve větě

Ich bin zu spät gekommen, deshalb muss ich das Test wieder schreiben.

Meine Mutter mag in die Restaurants gehen, deshalb essen wir nur selten zu Hause.

Zatím bez komentářů

Vložte komentář!

Zatím nebyl vložen žádný komentář

You can be the one to start a conversation.

Vaše data jsou v bezpečí!Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Ani ostatní data nebudou sdílena s 3. osobami.