Deswegen

Spojka deswegen odpovídá české spojce „proto“. Tato spojka pojí dvě věty, kdy výsledkem jedné věty je důsledek vyjádřený větou druhou (právě spojkou deswegen).

Slovosled po spojce deswegen

Podobně jako u spojek außerdem, daher, darum, deshalb, sonst a trotzdem následuje po spojce deswegen nepřímý pořádek slov ve větě oznamovací. Po spojce následuje vždy přísudek a teprve až na další pozici patří podmět.

Použití spojky deswegen ve větě

Natalie ist morgen nicht im Büro, deswegen kann sie Ihre Anfrage nicht beantworten.

Ich habe kein Bier getrunken, deswegen muss ich kein bezahlen.

Meine Mutter ist nicht gekommen, deswegen ist sie hier nicht.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru