Es gibt

Pomocí vazby es gibt se v němčině vyjadřuje skutečnost, že něco: je, existuje, vyskytuje se. Vazbu použijeme v případě, kdy se chystáme popsat nějakou obecnou existenci, která se vyskytuje (nebo nevyskytuje) bez ohledu na daný moment.

Na co při používání vazby es gibt nezapomenout:

  • vazba es gibt se pojí jak s jednotným číslem, tak i množným číslem
  • důležité je také nezapomenout na to, že předmět po vazbě es gibt se pojí výhradně s 4. pádem (Akkusativ)
  • chceme-li použít es gibt v souvislosti s minulostí, použije vazbu ve tvaru es gab.

Vazba es gibt ve větách:

Es gibt einen guten Kollegen in der IT Abteilung. V IT oddělení je jeden dobrý kolega.

Es gibt viele Leute, die immer noch rauchen. Existuje hodně lidí, kteří stále kouří.

Es gibt v minulém čase:

Gab es so viele Obdachlose früher in Prag? Bylo v Praze dříve tolik bezdomovců?

Früher gab es keine Arbeitslose. Dříve nebyli nezaměstnaní.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru