Gramatické pojmy

Gramatické pojmy

od 9. 10. 2019 0 komentářů

die Abkürzung – zkratka

das Adjektiv – přídavné jméno

das Adverb – příslovce

das Aktiv – činný rod

das Alphabet – abeceda

die Aussprache – výslovnost

der bestimmte Artikel – určitý člen

der unbestimmte Artikel – neurčitý člen

die Deklination – skloňování, deklinace

der Fall / die Fälle – pád / pády

  • Nominativ – nominativ, 1. pád
  • Genitiv – genitiv, 2. pád
  • Dativ – dativ, 3. pád
  • Akkusativ – akuzativ, 4. pád

Akkusativ – akuzativ, 4. pád

das Fremdwort – cizí slovo

das Futur – futurum, budoucí čas

das Geschlecht – rod

  • Maskulinum – rod mužský
  • Femininum – rod ženský
  • Neutrum – rod střední

das Hilfsverb (sein, haben) – pomocné sloveso

der Infinitiv – infinitiv

der Indikativ – indikativ, oznamovací způsob

der Imperativ – imperativ, rozkazovací způsob

der Konjunktiv – slovesný způsob

die Konjugation – časování sloves

die Konjunktion – spojka

das Nomen – všechny slovní druhy, které lze skloňovat

Substantiv – podstatné jméno

die Numerale, das Zahlwort (eins, zwei) – číslovka

das Personalpronomen (ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie) – osobní zájmena

das Possessivpronomen (mein, dein, sein, etc.) – přivlastňovací zájmena

das Passiv – pasiv, trpný rod

das Präsens – přítomný čas

das Präfix / die Vorsilbe – předpona

der Plural – množné číslo

der Singular – jednotné číslo

Podobné články:

Ostatní články ze stejné kategorie

Zatím bez komentářů

Vložte komentář!

Zatím nebyl vložen žádný komentář

You can be the one to start a conversation.

Vaše data jsou v bezpečí!Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Ani ostatní data nebudou sdílena s 3. osobami.