Gramaticke pojmy

 • die Abkürzung – zkratka
 • das Adjektiv – přídavné jméno
 • das Adverb – příslovce
 • das Aktiv – činný rod
 • das Alphabet – abeceda
 • die Aussprache – výslovnost
 • der bestimmte Artikel – určitý člen
 • der unbestimmte Artikel – neurčitý člen
 • die Deklination – skloňování, deklinace
 • der Fall / die Fälle – pád / pády
  • Nominativ – nominativ, 1. pád
  • Genitiv – genitiv, 2. pád
  • Dativ – dativ, 3. pád
  • Akkusativ – akuzativ, 4. pád
 • das Fremdwort – cizí slovo
 • das Futur – futurum, budoucí čas
 • das Geschlecht – rod
  • Maskulinum – rod mužský
  • Femininum – rod ženský
  • Neutrum – rod střední
 • das Hilfsverb (sein, haben) – pomocné sloveso
 • der Infinitiv – infinitiv
 • der Indikativ – indikativ, oznamovací způsob
 • der Imperativ – imperativ, rozkazovací způsob
 • der Konjunktiv – slovesný způsob
 • die Konjugation – časování sloves
 • die Konjunktion – spojka
 • das Nomen – všechny slovní druhy, které lze skloňovat
 • Substantiv – podstatné jméno
 • die Numerale, das Zahlwort (eins, zwei) – číslovka
 • das Personalpronomen (ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie) – osobní zájmena
 • das Possessivpronomen (mein, dein, sein, etc.) – přivlastňovací zájmena
 • das Passiv – pasiv, trpný rod
 • das Präsens – přítomný čas
 • das Präfix / die Vorsilbe – předpona
 • der Plural – množné číslo
 • der Singular – jednotné číslo

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru